paragliding > kurzy paraglidingu > všeobecné informace

Všeobecné informace o výcviku a podmínkách

Školící pracovníci mají kvalifikaci instruktorů a inspektorů pověřených Leteckou amatérskou asociací /LAA ČR/, pověřenou správou sportovně létajících zařízení (SLZ).

Koncepce výcviku je prováděna podle osnov vydaných LAA ČR, cílem je maximální bezpečnost žáka ve výcviku i v jeho další praxi.

Výuka probíhá ve fázích teorie, názorné ukázky, přezkušování v oblasti aerodynamiky, základů meteorologie, leteckých předpisů a mechaniky letu.

Praktický výcvik probíhá dle situace na nejbližších vhodných startovištích na cvičných terénech , postupně přejdeme na svahy kolem 300m., případně naviják. Při těchto letech jsou žáci naváděni radiostanicí.

osobní listTeoretická část bude u "plnokrevných kurzů" uzavřena písemným testem, praktická po splnění všech povinných úloh závěrečnou zkouškou. Po zdárném ukončení zkoušek může frekventant požádat o vydání osobního listu, nutného pro vydání pilotního průkazu. Před započetím výcviku doporučuji stát se členem LAA ČR, členství zaručuje nižší startovní poplatky na startovištích, základní pojištění a výhodné sazby pro pojištění pro letecké sporty.(viz www.laacr.cz)

Berte prosím v úvahu, že některé fáze výcviku mohou být ovlivněny meteosituací a tato si může vyžádat i přeložení výcviku na jiný termín. V případě prodloužení výcviku z důvodu nezvládnutí úloh stojí individuální výcvik od 1800 do 1000 Kč/1 den

Na výcvik si přineste obuv zpevňující kotníky, rukavice,vhodný oděv, doklad o zaplacení kursovného. Ubytování je možné v penzionech v místě (p.Fuksová 607980609 , Šimkovi 481621852, u Kodrů 481 625260 )

Přihláška:

Přihláška je akceptována po zaplacení zálohy 1500Kč do 15 dní před začátkem kursu. Pozor, do kursu jste zařazeni (do maximálního počtu 10 zájemců) po potvrzení příjmu přihlášky a zálohy. Zálohu je nutné uhradit složenkou na adresu(kontakty), tato je při zrušení ze strany kurzisty v době 15 dní a méně před začátkem kursu nevratná. Před nástupem do kurzu je třeba absolvovat lékařskou prohlídku u praktického lékaře a nechat si lékařem potvrdit způsobilost na osobním listu (stáhnout zde) .Žák musí být v okamžiku započetí kurzu starší 15 let.

Kursovné je možno zaplatit i se zálohou, nejdéle však při započetí kursu.

Výcvik :

prováděn je prováděn na nejnovějších padácích Gradient Impuls 3 a Orbit 2, a speciálních školních sedačkách Karpofly. Veškerý použitý materiál je testovaný v akreditovaných zkušebnách.

Součástí kursovného je:

výcvik, učebnice, výukové kazety nebo DVD, zapůjčení výstroje, poplatky za plochy a případný instruktážní let na dvoumístném padáku.

Součástí kursovného není:

lanovky, ubytování, vlekání navijákem ani doprava na cvičné terény, pokud je to možné, použijte vlastní automobil.

Slevy na kurzovném:

  • 500,-Kč - při zakoupení sedačky nebo záložního padáku do 3 měsíců od ukončení kurzu
  • 1000,- Kč - při přihlášení dvojice najednou
  • 1500,- Kč - pro mládež ve věku 15 - 21 let
  • 2000,- Kč - při zakoupení nového padákového kluzáku do 3 měsíců od ukončení kurzu


  • Vaším instruktorem budu já - Mirek radar Stěhula , Mirek Fejt, Milan Kameníček, Olda Žíla a další